kr. 23.125,00

Prisen er per deltager

Emne Stress
Kategori Uddannelse
Instruktør En af Psykiatrifondens erhvervspsykologer
Start 2016-09-01 09:00
Slut 2016-12-19 15:00
Målgruppe Fagperson
Personer i alt 25
Sted Psykiatrifondens kursuslokaler
Adresse Hejrevej 43
Postnummer 2400
By København NV

DET LÆRER DU PÅ UDDANNELSEN

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at spotte, vejlede og være sparringspartner i håndtering og forebyggelse af stress for den enkelte og arbejdspladsen.

 

Uddannelsen gør dig i stand til at:

- kende signalerne på stress og dårlig trivsel.

- gennemføre samtaler med kollegaer/medarbejdere/ledelse om stress på et både oplysende og vejledende niveau.

- tilegne sig viden om stress samt redskaber og metoder til at vurdere virksomhedens og den enkelte medarbejders stressniveau.

- arbejde med virksomhedens forebyggende tiltag.

 

STRESSVEJLEDERUDDANNELSENS FIRE SØJLER

FOKUS PÅ STRESS

Deltagerne får bl.a. viden om, hvad stress er, hvad der sker, når vi føler os stressede og psykiske og helbredsmæssige konsekvenser af stress.

 

FOKUS PÅ STRESS I ARBEJDSLIVET

Deltagerne får bl.a viden om arbejdsliv og det moderne samfund, stress, som det kommer til udtryk på arbejdspladsen og psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

 

STRESSHÅNDTERING

Deltagerne får redskaber og metoder til bl.a. at forebygge stress, håndtere stress på individuelt niveau og organisationsniveau samt udvikle og implementere en stresspolitik.

 

GOD KOMMUNIKATION

Deltagerne får redskaber og metoder til blandt andet at håndtere den svære samtale om stress.

 

MUNDTLIG PRØVE OG OPFØLGNING

Som afslutning på uddannelsen gennemføres en mundtlig prøve for alle deltagere. Prøven foregår som en samtale med konsulenten/underviseren og tager udgangspunkt i diskussion og afprøvning af den tillærte viden og metode i forhold til deltagerens eget arbejdsliv.

Cirka en måned efter den mundtlige prøve er der et opfølgende møde. Her er fokus på, hvordan viden og redskaber fra uddannelsen er blevet omsat i praksis samt på etablering af netværksgrupper.

TID OG STED

Modul 1: 1. september 9-16

Modul 2: 5. oktober 9-16

Modul 3: 3. november 9-16

Modul 4: 23. november 9-16

Modul 5: 19. december 9-16

Der er plads til 25 deltagere på kurset. Vi forbeholder os ret til at aflyse uddannelsen, hvis der ikke er nok tilmeldte. 

Uddannelsen foregår i Psykiatrifondens kursuslokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Forplejning, bøger og andet materiale er inkluderet i prisen.