kr. 12.375,00

Prisen er per deltager

Emne Psykologi
Kategori Uddannelse
Instruktør Michael Danielsen, chefpsykolog hos Psykiatrifonden er underviser på uddannelsen.
Start 2017-03-20 09:30
Slut 2017-06-19 16:00
Målgruppe Fagperson
Personer i alt 20
Sted Uddannelsen gennemføres i Psykiatrifondens kursuscenter
Adresse Hejrevej 43
Postnummer 2400
By København NV

Bliv en stærk sparringspartner for dine kollegaer

På uddannelsen er der særligt fokus på, hvordan du som deltager og rådgiver kan anvende viden fra uddannelsen i dit daglige arbejde, samt hvordan du kan vejlede dine kollegaer i rådgivningsarbejdet, så I bliver det stærkest mulige faglige fællesskab, der støtter hinanden i at håndtere de følelsesmæssige krav i rådgivningsarbejdet. Efter endt uddannelse vil du fungere som en faglig stærk sparringspartner for dine kollegaer i jobcentret.

Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af en plan for, hvordan den enkelte deltager kan sikre brugen af viden fra uddannelsen ikke bare på egne vegne, men også på sin arbejdsplads og sine kollegers vegne.

Som en del af den sidste undervisningsdag vil alle deltagere gennemgå en personlig prøve, hvor opgaven er at udfolde planen for fortsat forankring og egen rolle i denne proces.

Hvad lærer du på uddannelsen

Uddannelsen består af 5 undervisningsdage med nogle uger mellem hver undervisningsdag.

På uddannelsen får du:

- Viden om stress-sårbarhedsmodellen.

- Viden om det depressive, det ængstelige og det stressprægede, da det er dette du møder i dit handlerum som rådgiver.

- Konkrete redskaber til den professionelle samtale med mennesker med psykisk sygdom.

- Sparring med andre rådgivere og konsulenter i forhold til arbejdet med psykisk sårbare borgere

- Vejledning i at vidensdele med andre kollegaer i rådgivningsarbejdet på din egen arbejdsplads.

- Værktøjer til at varetage en sparringsfunktion på din arbejdsplads i forhold til at håndtere de følelsesmæssige krav i rådgiver- og vejlederarbejdet.

 

I forløbets første del er fokus på, hvad det vil sige at være en god ressourceperson og sparringspartner for dine kollegaer. Derefter vil der være en række faglige indspark omkring forskellige diagnoser og behandlingen af forskellige psykiske sygdomme. Som afslutning vil der blive formidlet viden og redskaber til at udfylde den professionelle hjælperrolle. Formålet er at italesætte rollen og få professionelle redskaber til at håndtere den og udfylde den på en ansvarlig måde både over for de mennesker, du rådgiver og vejleder og over for dig selv som professionel hjælper.

Uddannelsens opbygning ser således ud (4 undervisningsdage med nogle uger mellem hver undervisningsdag):

Etablering af refleksionsrum

Mødet med psykisk sårbarhed

Viden-formidling

Rådgiverrummet og rådgiverrollen

Sparring

Feedback

Den gode kommunikation

Den gode hjælp

Psykisk sårbarhed – hvordan mødes det, og hvordan rådgives

Udfordringer for den professionelle

Relevant baggrundsviden udvalgt efter deltagernes prioritering (fx diagnoser, typiske udfordringer)

Positionering

Professionalitet

Redskaber til sikring af eget ressource-rum

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Afprøvning af og sparring på praksis gennem

konkret casearbejde

Hvordan håndteres udfordringerne i det professionelle møde – afprøvning i praksis gennem konkret casearbejde

Afprøvning af og sparring på praksis gennem

konkret casearbejde

Individuel fremadrettet handleplan

Evaluering af egen ressourceperson-

praksis

Rolleafklaring

Personlig prøve

 

Der er plads til 20 deltagere.

Uddannelsen gennemføres i Psykiatrifondens kursuscenter på Hejrevej 43, 2400 København NV.

Der udstedes uddannelsesbevis ved 80% fremmøde, og der skal påregnes forberedelsestid på ca. 2 timer til hver undervisningsdag.

 

Uddannelsen er på følgende dage:

Mandag den 20.3

Mandag den 24.4

Mandag den 22.5

Mandag den 19.6

Alle dage fra 9.30 – 16.00.

 

Som en del af uddannelsen vil du modtage kursusmateriale og relevante bøger.

Transport og eventuel overnatning er ikke inkluderet og betales af deltageren selv.